Bibliografia recomenada

PATAÑJALI
YOGA SUTRA

Traducció i comentaris Frans Moors
Traducció al català Marta Artigas

Tal com se’ns diu a la contraportada del llibre, aquesta traducció i els comentaris són fruit d’anys d’estudi i aprofundiment dels Yoga Sutra i passa a ser una veritable obra de referència per a tots aquells qui s’endinsen en discernir la veritable saviesa que conté el text de Patañjali.

Tenir a les mans, així traduït i comentat, el text més antic de yoga ens dóna l’oportunitat d’acostar-nos a un tractat ric i savi sobre la psique humana  i a poder conèixer més i millor cap on apunta i què proposa veritablement el yoga. Lluny de reduir o simplificar, aquest text ens ajuda a ampliar i aprofundir la comprensió d’un ensenyament que ens va mostrant les immenses possibilitats que tenim de creixement a tots nivells.  


És tot un privilegi poder llegir aquest text amb els comentaris precisos de Frans Moors i gaudir de la traducció al català que amb tanta cura, respecte i delicadesa va dur a terme Marta Artigas.