Bibliografia recomanada

A finals del 2000 l'editorial Fragmenta va publicar "L'Hinduisme", un llibre de Svami Satyananda Sarasvati, i fa poc n'ha tret la versió en castellà.
Svami Satyananda Sarasvati és d'origen català i ha viscut durant tres dècades a l'Índia. Per tant és un gran coneixedor de la tradició hindú.
El llibre que ens ofereix hauria de ser un llibre de capçalera per a tot professor de yoga. D'una manera amena però rigorosa,amb un llenguatge molt entenedor,fa una descripció de tots els aspectes cabdals de la tradició hindú. Crec que amb aquesta publicació l'Editorial Fragmenta omple un buit i ofereix una eina molt assequible a tot aquell que no desitja fer un estudi exhaustiu de la tradició hindú però si desitja conèixer aquells trets que la caracteritzen i li son propis.
El text presenta breument l' hinduisme i els texts que formen part de la Shruti -allò que és escoltat- i la Smriti -allò que és recordat-, els darshanas o sis sistemes filosòfics;ens parla de la vida i la manera de viure-la -les fites de la vida, els estadis de la vida, les ofrenes rituals i els rituals de purificació-, els diferents camins del yoga, el culte i l' hinduisme i el món modern.
Con molt sovint fa l'Editorial Fragmenta el llibre acaba amb tres breus contrapunts de Laia de Ahumada, Albert Ferrer i Vicente Merlo.

SVAMI SATYANANDA SARASVATI.- L'Hinduisme.
Ed. Fragmenta.- Barcelona, desembre 2012

Edición castellana setiembre 2014