YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI

YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI
Comentaris de Montserrat Serra FortEl Yoga sûtra de Patañjali és un text mil•lenari on s'explica la filosofia del ioga, sobre la qual es fonamenten, en més o menys mesura, tots els tipus de ioga que s'ha popularitzat arreu del món.

Gràcies a la transmissió que sempre se n'ha fet de mestres a alumnes, aquest text ha arribat viu fins als nostres dies.
La Montserrat, seguint la tradició dels mestres Sri T. Krisnamacharya i T.K.V. Desikachar, i després de trenta anys de dedicar-se a l’ensenyament del ioga i d'un estudi sincer del text, ens ofereix aquesta traducció, que acompanyada dels seus comentaris, ens ajuden a entendre i a traslladar els conceptes d'aquest antic text, a la nostra societat actual.

Per tant, és un llibre essencial per tots aquells que creiem que el ioga és molt més que una simple gimnàstica suau.


PREU: 19€


Montserrat Serra i Fort, va néixer a Barcelona l'any 1947. És llicenciada en Filosofia i Lletres i Diplomada en Ciències religioses.

A la dècada dels 70 va començar la pràctica de ioga. Va ser en un seminari quan va assistir a un taller sobre els Yoga Sûtra,que va quedar captivada per aquest text.

A partir d'aleshores va començar una formació de professora de ioga i aquest text l'ha anat acompanyant durant tota la vida. Ha sigut professora de ioga i formadora de professors reconeguda per l"Asociación espanyola de practicantes de yoga" i pel "Krishnamacharya Healig and Yoga Fundation", però sobretot se sent practicant.

Per tal de completar la formació va fer un post grau d'Acompanyament espiritual.

Ha fet diverses estades a la Índia per estudiar al Krishnamacharya Yoga Mandiram i amb T.K.V. Desikachar.

Actualment continua aprofundint en aquest text per tal de tractar de fer-lo entenedor i viu per la societat actual.

LES ACTITUDS RELACIONALS (YAMAS Y.S.2.30) NO-VIOLÈNCIA (AHIMSA)

En el sûtra dos, del primer capítol dels Yoga-sûtra, Patañjali defineix el ioga com a: “l’aturada de l’activitat de la ment”, i per aconseguir-ho ens ha proposat diferents mètodes d’alguns dels quals ja n’hem parlat; però en el segon capítol ens proposa el mètode per excel·lència: l’ASTÂNGA-YOGA (Y.S.2.29)

L’ASTÂNGA-YOGA  consta de vuit membres que abasten totes les dimensions de la persona, i que són: les actituds relacionals, les actituds personals, les postures, el control de la respiració, el replegament dels sentits, la concentració, la meditació i la contemplació.

La persona només és una i, per tant, aquesta divisió en vuit parts és totalment artificial, és similar a la divisió de la terra en meridians de longitud i paral·lels de latitud; però malgrat ser artificial, dividir la realitat en petites parts ens fa més fàcil l’esforç de conèixer-la, ja que ens permet focalitzar l’atenció en una part concreta.


En aquest capítol ens centrarem només en el primer aspecte dels vuit, les actituds relacionals, i concretament en la no-violència (ahimsa); però sempre tenint present que només és un aspecte i, per tant, també haurem d’ocupar-nos dels altres aspectes en un altre moment.