YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI

YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI
Comentaris de Montserrat Serra FortEl Yoga sûtra de Patañjali és un text mil•lenari on s'explica la filosofia del ioga, sobre la qual es fonamenten, en més o menys mesura, tots els tipus de ioga que s'ha popularitzat arreu del món.

Gràcies a la transmissió que sempre se n'ha fet de mestres a alumnes, aquest text ha arribat viu fins als nostres dies.
La Montserrat, seguint la tradició dels mestres Sri T. Krisnamacharya i T.K.V. Desikachar, i després de trenta anys de dedicar-se a l’ensenyament del ioga i d'un estudi sincer del text, ens ofereix aquesta traducció, que acompanyada dels seus comentaris, ens ajuden a entendre i a traslladar els conceptes d'aquest antic text, a la nostra societat actual.

Per tant, és un llibre essencial per tots aquells que creiem que el ioga és molt més que una simple gimnàstica suau.


PREU: 19€


Montserrat Serra i Fort, va néixer a Barcelona l'any 1947. És llicenciada en Filosofia i Lletres i Diplomada en Ciències religioses.

A la dècada dels 70 va començar la pràctica de ioga. Va ser en un seminari quan va assistir a un taller sobre els Yoga Sûtra,que va quedar captivada per aquest text.

A partir d'aleshores va començar una formació de professora de ioga i aquest text l'ha anat acompanyant durant tota la vida. Ha sigut professora de ioga i formadora de professors reconeguda per l"Asociación espanyola de practicantes de yoga" i pel "Krishnamacharya Healig and Yoga Fundation", però sobretot se sent practicant.

Per tal de completar la formació va fer un post grau d'Acompanyament espiritual.

Ha fet diverses estades a la Índia per estudiar al Krishnamacharya Yoga Mandiram i amb T.K.V. Desikachar.

Actualment continua aprofundint en aquest text per tal de tractar de fer-lo entenedor i viu per la societat actual.

YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI - VERSIÓN CASTELLANA

YOGA-SÛTRA DE PATAÑJALI
Comentarios de Montserrat Serra Fort


El Yoga-Sûtra de Patañjali es un texto milenario donde se explica la filosofía del yoga, sobre la que se fundamentan, en mayor o menor medida, todos los tipos de yoga que se han popularizado en todo el mundo. Gracias a la transmisión que siempre se ha hecho de maestros a alumnos, este texto ha llegado vivo hasta nuestros días.
Monserrat, siguiendo la tradición de los maestros Sri T. Krishnamacharya y T.K.V. Desikachar, y después de treinta años de dedicarse a la enseñanza del yoga y de un estudio sincero del texto, nos ofrece esta traducción, que acompañada de sus comentarios, nos ayudan a entender y trasladar los conceptos de este antiguo texto, en nuestra Sociedad actual. Por lo tanto, es un libro esencial para todos aquellos que creemos que el yoga es mucho más que una simple gimnasia suave.


PRECIO: 19€

Montserrat Serra Fort nació en Barcelona en 1947. Es licenciada en filosofía y letras y diplomada en ciencias religiosas.

En la década de los 70 comenzó a practicar yoga. Fue durante un seminario, en el que asistió a un taller sobre Yoga-Sûtra, cuando quedó cautivada por este texto.

Desde entonces comenzó una formación de profesora de yoga y este texto le ha estado acompañando a lo largo de su vida. Ha sido profesora de Yoga y formadora de profesores, reconocida por la “Asociación Española de Practicantes de Yoga” y por el “Krishnamacharya Healding & Yoga Foundation”, pero sobre todo se siente practicante.

Con el fin de completar la formación estudio un post-grado en acompañamiento espiritual.

Ha realizado varias estancias en la India para estudiar en el Krishnamacharya Yoga Mandiram y con T.K.V. Desikachar.

Hoy en día continúa profundizando en este texto para tratar de hacerlo comprensible y vivo en la Sociedad actual.

LES ACTITUDS RELACIONALS (YAMAS Y.S.2.30) NO-VIOLÈNCIA (AHIMSA)

En el sûtra dos, del primer capítol dels Yoga-sûtra, Patañjali defineix el ioga com a: “l’aturada de l’activitat de la ment”, i per aconseguir-ho ens ha proposat diferents mètodes d’alguns dels quals ja n’hem parlat; però en el segon capítol ens proposa el mètode per excel·lència: l’ASTÂNGA-YOGA (Y.S.2.29)

L’ASTÂNGA-YOGA  consta de vuit membres que abasten totes les dimensions de la persona, i que són: les actituds relacionals, les actituds personals, les postures, el control de la respiració, el replegament dels sentits, la concentració, la meditació i la contemplació.

La persona només és una i, per tant, aquesta divisió en vuit parts és totalment artificial, és similar a la divisió de la terra en meridians de longitud i paral·lels de latitud; però malgrat ser artificial, dividir la realitat en petites parts ens fa més fàcil l’esforç de conèixer-la, ja que ens permet focalitzar l’atenció en una part concreta.


En aquest capítol ens centrarem només en el primer aspecte dels vuit, les actituds relacionals, i concretament en la no-violència (ahimsa); però sempre tenint present que només és un aspecte i, per tant, també haurem d’ocupar-nos dels altres aspectes en un altre moment.

Bibliografia recomanada

A finals del 2000 l'editorial Fragmenta va publicar "L'Hinduisme", un llibre de Svami Satyananda Sarasvati, i fa poc n'ha tret la versió en castellà.
Svami Satyananda Sarasvati és d'origen català i ha viscut durant tres dècades a l'Índia. Per tant és un gran coneixedor de la tradició hindú.
El llibre que ens ofereix hauria de ser un llibre de capçalera per a tot professor de yoga. D'una manera amena però rigorosa,amb un llenguatge molt entenedor,fa una descripció de tots els aspectes cabdals de la tradició hindú. Crec que amb aquesta publicació l'Editorial Fragmenta omple un buit i ofereix una eina molt assequible a tot aquell que no desitja fer un estudi exhaustiu de la tradició hindú però si desitja conèixer aquells trets que la caracteritzen i li son propis.
El text presenta breument l' hinduisme i els texts que formen part de la Shruti -allò que és escoltat- i la Smriti -allò que és recordat-, els darshanas o sis sistemes filosòfics;ens parla de la vida i la manera de viure-la -les fites de la vida, els estadis de la vida, les ofrenes rituals i els rituals de purificació-, els diferents camins del yoga, el culte i l' hinduisme i el món modern.
Con molt sovint fa l'Editorial Fragmenta el llibre acaba amb tres breus contrapunts de Laia de Ahumada, Albert Ferrer i Vicente Merlo.

SVAMI SATYANANDA SARASVATI.- L'Hinduisme.
Ed. Fragmenta.- Barcelona, desembre 2012

Edición castellana setiembre 2014

Bibliografia recomenada

PATAÑJALI
YOGA SUTRA

Traducció i comentaris Frans Moors
Traducció al català Marta Artigas

Tal com se’ns diu a la contraportada del llibre, aquesta traducció i els comentaris són fruit d’anys d’estudi i aprofundiment dels Yoga Sutra i passa a ser una veritable obra de referència per a tots aquells qui s’endinsen en discernir la veritable saviesa que conté el text de Patañjali.

Tenir a les mans, així traduït i comentat, el text més antic de yoga ens dóna l’oportunitat d’acostar-nos a un tractat ric i savi sobre la psique humana  i a poder conèixer més i millor cap on apunta i què proposa veritablement el yoga. Lluny de reduir o simplificar, aquest text ens ajuda a ampliar i aprofundir la comprensió d’un ensenyament que ens va mostrant les immenses possibilitats que tenim de creixement a tots nivells.  


És tot un privilegi poder llegir aquest text amb els comentaris precisos de Frans Moors i gaudir de la traducció al català que amb tanta cura, respecte i delicadesa va dur a terme Marta Artigas.